1. Dzień Ochrony Danych Osobowych – zgłaszanie incydentów

Europejska Rada Ochrony Danych 03.01.2022 r. opublikowała wytyczne dotyczące ścieżki działania przy zgłaszaniu incydentów. Wytyczne obejmują przykłady naruszeń związanych, w szczególności z najbardziej aktualnymi typami naruszeń, związanymi z wykorzystywaną przez każdego technologią (wycieki danych z Internetu, szkodliwe oprogramowanie czy inżynieria społeczna). Dodatkowe EROD zwróciła uwagę na naruszenia związane z sytuacjami, które mogą nas spotkać nie tylko podczas realizacji obowiązków służbowych...

2. Dzień Ochrony Danych Osobowych – istotne decyzje UODO

W dniu 28 stycznia przypada szesnasty Dzień Ochrony Danych Osobowych. Data jest nieprzypadkowa – 28 stycznia 1981 roku sporządzono Konwencję Rady Europy nr 108 w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Z tej okazji warto zwrócić uwagę na kluczowe decyzje oraz interpretacje przepisów w zakresie ochrony danych osobowych z minionego roku. Przyjrzymy się też wybranym karom nałożonym...

4. Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – szansa dla małych operatorów sieci dystrybucyjnych

Instytucja Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (ZSD) zaczęła funkcjonować w obrocie prawnym z dniem 3 lipca 2021 r., wraz z wejściem w życie dużej nowelizacji Prawa Energetycznego z dnia 20 maja 2021 r. Zgodnie z wyjaśnieniami prawodawcy w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej – jest to reakcja na pojawiające się głosy o zbyt dużym obciążeniu regulacyjnym małych operatorów sieci dystrybucyjnych. Dotychczas bowiem każdy podmiot...

5. Nowe możliwości i ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych

Po 3 latach od wejścia w życie RODO przepisy tego unijnego rozporządzenia nie były ani razu nowelizowane. Nie oznacza to jednak, że nie nastąpiły żadne zmiany w ich interpretacji. W orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawie ochrony danych osobowych pojawiło się kilka nowych judykatów. Warto wziąć je pod uwagę w bieżącej działalności. Pojawiły się też nowe możliwości w zakresie transferu danych...

6. Od 2022 nowe zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców energii z grupy taryfowej B

Rosnące ceny energii elektrycznej to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi w ostatnich latach musieli się mierzyć przedsiębiorcy. Wśród przyczyn gwałtownych podwyżek wymienia się najczęściej wzrost ceny na rynku hurtowym. Nie można jednak zapominać, że na rachunek za energię elektryczną składa się nie tylko sam koszt zakupu energii elektrycznej, ale także liczne opłaty związane z jej dystrybucją. Wśród nich należy...

8. Kredyty frankowe – sądzić się czy układać?

Na niespełna trzy miesiące przed końcem 2021 roku nadal nie ma odpowiedzi na sześć pytań, jakie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w styczniu br. skierowała do całej Izby Cywilnej SN w sprawie kredytów frankowych (pytanie prawne zarejestrowane pod sygn. akt: III CZP 11/21). Odpowiedź SN miałaby fundamentalne znaczenie dla rozstrzygania tysięcy sporów toczących się w Polsce pomiędzy posiadaczami kredytów...

9. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem – zgodnie z przepisami cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z wymogami przepisów o cyberbezpieczeństwie może się wydawać sformalizowaniem zadań w działach odpowiadających za techniczną obsługę systemów IT i OT. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy stanie praca oczyszczalni albo zatrzyma się dostawa wody do mieszkańców miasta. W praktyce, wiele taki zdarzeń jest utożsamiana z awariami technicznymi. Rzadko myśli się o takich sytuacjach, których źródłem jest...

10. Usuwanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – kiedy odpowie właściciel nieruchomości

Zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz legalnego ich przetworzenia lub usunięcia, określają przepisy Prawa ochrony środowiska[1] i Ustawy o odpadach[2]. Z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadami coraz częściej spotykane są sytuacje, kiedy przedsiębiorcy usuwają odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zdarzają się też niemiłe niespodzianki, kiedy ktoś na swoim gruncie odkrywa nielegalne składowisko odpadów. Sytuacje takie nie zawsze można przewidzieć....