Potencjalne środki obrony przedsiębiorcy przesyłowego przed roszczeniami w związku z urządzeniami przesyłowymi

Przedsiębiorca przesyłowy, będący właścicielem posadowionych na danej nieruchomości urządzeń przesyłowych (np. linii energetycznych), przeciwko któremu właściciel nieruchomości wystąpił o zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części jego gruntu i o uregulowanie stanu prawnego na przyszłość poprzez odpłatne ustanowienie służebności przesyłu (uprawniającej przedsiębiorcę do korzystania z nieruchomości w zakresie potrzebnym do eksploatacji linii energetycznych), może podnosić dwojakiego rodzaju zarzuty.