Stosunek pracy a nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę

O tym, jak różne mogą być obowiązki wykonywane w ramach stosunku pracy nie trzeba nikogo przekonywać, zatem można poprzestać na wskazaniu, iż jednym z takich obowiązków może być zobowiązanie do tworzenia (stosunek pracy ma bowiem co do zasady charakter trwały, ciągły) określonych utworów czy dzieł. Prawną definicję utworu zawiera art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie...

Co nowego w prawie pracy w 2010 r.?

W ostatnich dniach media donoszą o zmianach w prawie pracy, jakie w związku z nadejściem nowego roku przewidział dla nas ustawodawca. Poniżej wskazujemy najistotniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Obowiązki nałożone na pracodawcę, odpowiedzialność za ich niewykonanie

Pracodawcą, zgodnie z art. 3 kp może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, o ile zatrudnia ona we własnym imieniu pracowników. Na tak zdefiniowanego pracodawcę, jako na stronę każdego stosunku pracy, nałożonych jest szereg obowiązków – poczynając od podstawowych obowiązków wobec pracowników wynikających z kodeksu pracy w tym nakazu równego traktowania pracowników, przez obowiązki w...

„Elastyczniejszy” czas pracy – Czy korzystniejszy?

Ustawa antykryzysowa stwarza pracodawcy możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia, poprzez, między innymi, uelastycznienie planowania i rozliczania czasu pracy. Zasięg jej obowiązywania jest węższy niż przepisów kodeksowych – ustawa jest skierowana wyłącznie do pracodawców o statusie przedsiębiorcy.

Utrata zaufania do pracownika – czy to wystarczy aby rozwiązać z nim umowę o pracę.

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony nie oznacza absolutnego związania się stosunkiem pracy. W momencie, gdy pracodawca traci do pracownika zaufanie ma prawo się z nim rozstać. Jak jednak sformułować uzasadnienie wypowiedzenia umowy, aby uniknąć przegranej w sądzie pracy? Podanie bowiem samej przyczyny „utrata zaufania” nie wystarczy. Nie wystarczy też samo subiektywne odczucie pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy...