Utrata zaufania do pracownika – czy to wystarczy aby rozwiązać z nim umowę o pracę.

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony nie oznacza absolutnego związania się stosunkiem pracy. W momencie, gdy pracodawca traci do pracownika zaufanie ma prawo się z nim rozstać. Jak jednak sformułować uzasadnienie wypowiedzenia umowy, aby uniknąć przegranej w sądzie pracy? Podanie bowiem samej przyczyny „utrata zaufania” nie wystarczy. Nie wystarczy też samo subiektywne odczucie pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy...