Internetowe wzory umów – czy opłaca się z nich korzystać?

Dzięki Internetowi mamy dostęp do informacji, których uzyskanie było wcześniej niezwykle trudne lub wymagało poniesienia poważnych nakładów finansowych. Aktualnie wystarczy wpisać frazę interesującego nas wyrażenia, a przeglądarka wyświetli setki linków do stron internetowych zawierających treści skorelowane z wyszukiwanym przez nas wyrażeniem.

Zadatek a zaliczka

Przy zawieraniu umowy zdarza się, że jedna ze stron świadczy na rzecz drugiej strony określoną sumę pieniężną stanowiącą tylko część głównego zobowiązania wynikającego z kształtowanego stosunku prawnego. Bardzo popularne, szczególnie w stosunkach w których chociażby jedna ze stron jest

Odpowiedzialność biura podróży za usługi turystyczne – wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem biura podróży. Niezależnie od tego, jaki będzie kierunek naszych wakacji, ile przeznaczymy na wyjazd oraz, z jakim biurem podróży zdecydujemy się spędzić nasz urlop, powinniśmy znać zasady odpowiedzialności biura podróży za świadczone usługi turystyczne oraz przysługujące nam jako konsumentom i...

Wybrane aspekty zastrzegania kary umownej

Strony umowy mogą w ramach swobody kontraktowej określać umownie zakres i sposób naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podstawowym, a zarazem nadzwyczaj chętnie wykorzystywanym przez uczestników stosunku cywilnoprawnego instrumentem prawnym służącym dokonywaniu tego rodzaju umownych ustaleń jest kara umowna uregulowana w art. 483-484 Kodeksu cywilnego.