Czym jest oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i jak jest skonstruować?

Transakcje internetowe i komunikacja za pośrednictwem globalnej sieci stanowią obecnie ważny aspekt prowadzenia firmy, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Z przetwarzaniem danych osobowych związane są natomiast różne obowiązki, które spoczywają na administratorach tych danych. Zapewne z powyższego względu pojawia się w sieci pytanie, czym jest oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Rejestr GIODO odchodzi do lamusa

Od 25 maja 2018 roku administratorzy danych osobowych nie będą już zgłaszali zbiorów danych osobowych do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (dalej jako RODO) nie przewiduje bowiem ani obowiązku zgłaszania do krajowego organu nadzorczego posiadanych zbiorów danych osobowych, ani obowiązku organu nadzorczego prowadzenia ogólnego rejestru takich zbiorów.

Czym są dane osobowe?

Wielokrotnie przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, czym są dane osobowe i kiedy należy podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Należy bowiem mieć świadomość, że nie wszystkie pozyskiwane i przechowywane informacje na potrzeby działania firmy stanowią dane osobowe. Dlatego warto przeanalizować, które z informacji należy przetwarzać uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.