Stosunek pracy a nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę

O tym, jak różne mogą być obowiązki wykonywane w ramach stosunku pracy nie trzeba nikogo przekonywać, zatem można poprzestać na wskazaniu, iż jednym z takich obowiązków może być zobowiązanie do tworzenia (stosunek pracy ma bowiem co do zasady charakter trwały, ciągły) określonych utworów czy dzieł. Prawną definicję utworu zawiera art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie...

Własność (intelektualna) w sieci część II

W artykule zamieszczonym w poprzednim „Radarze Prawnym” wskazaliśmy na źródła uprawnień autorów publikujących w Internecie. Poniżej chcemy szczegółowiej przyjrzeć się ich zakresowi w kontekście praw osób korzystających z zasobów sieci.

Własność (intelektualna) w sieci

Możliwość korzystania z nieograniczonych zasobów Internetu wydaje się rodzajem wolności obywatelskiej. Wolnością – dodajmy – przysługującą wszystkim i to w nieograniczonym wymiarze. Jeżeli dodać do tego łatwość dostępu do informacji oraz prostotę poruszania się po łatwo osiągalnych zasobach można zaryzykować tezę, iż powszechnym mniemaniu Internet stał się swoistym synonimem zbitki słów „wszystko” i „za darmo”.