Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki pracy w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony – kiedy i w jakich sytuacjach?

Umowa o pracę zawarta na czas określony należy do umów terminowych, które generalnie rozwiązują się z upływem czasu na jaki były zawarte (art. 30 § 1 pkt 4 kodeksu pracy, dalej „k.p.”). Zawarcie takiej umowy z natury wiąże strony stosunku pracy przez cały okres jej trwania. Problem pojawia się w sytuacji, gdy jedna ze stron chciałaby wcześniej rozwiązać taką umowę....

Utrata zaufania do pracownika – czy to wystarczy aby rozwiązać z nim umowę o pracę.

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony nie oznacza absolutnego związania się stosunkiem pracy. W momencie, gdy pracodawca traci do pracownika zaufanie ma prawo się z nim rozstać. Jak jednak sformułować uzasadnienie wypowiedzenia umowy, aby uniknąć przegranej w sądzie pracy? Podanie bowiem samej przyczyny „utrata zaufania” nie wystarczy. Nie wystarczy też samo subiektywne odczucie pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy...