Sukcesja – planowanie przyszłości firmy rodzinnej

Firma się rozwija – zatrudniamy kolejnych pracowników, stosujemy nowe technologie, przybywa kontrahentów. Czy w takich realiach warto myśleć o sukcesji? Nasze doświadczenie wskazuje, że zdecydowanie tak, zaniechania w tym zakresie, z którymi się spotykamy, często bowiem nie mogą być naprawione. Sukcesja jest długofalowym planowaniem przyszłości naszej rodziny oraz firmy, którą stworzyliśmy jak wdrażaniem tego planu dokonywanym za życia jak i...

Zmiany w spadkobraniu

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie niezbyt obszerna, lecz doniosła, a wręcz fundamentalna zmiana przepisów kodeksu cywilnego i kilku innych ustaw1, dotycząca spadkobrania. Zmiana ta jest na tyle ważna dla (niestety) każdego, że opisywały ją nie tylko branżowe, kierowane do

Prawo spadkowe – ułatwienia dla spadkobierców

Nowelizacja prawa spadkowego zakłada wiele udogodnień dla spadkobierców, którzy dzięki zmianom mają być lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Sytuacja daje jednak duże pole do nadużyć, którym przeciwdziałać musi nowa regulacja.

Projekt zmian w podatkach od spadków i darowizn

W lipcu bieżącego roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Najistotniejszą z zaproponowanych zmian jest ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych do wysokości wartości czystej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) w okresie 5 lat przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Projektowane zmiany prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia zapisu windykacyjnego oraz darowizny na wypadek śmierci – cz. II

W poprzednim numerze biuletynu zostały opisane projektowane regulacje darowizny na wypadek śmierci. Aktualnie zostaną przedstawione założenia projektu* ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2009 roku, przygotowanego przez komisję Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zapisu windykacyjnego.