Nieruchomość – ZCP czy aktywa?

Przedsiębiorcy planujący transakcje nieruchomościowe powinni wnikliwie przeanalizować ich klasyfikację na potrzeby opodatkowania VAT. Może się bowiem okazać, że pomimo intencji stron, organy w odmienny sposób określą sposób opodatkowania.

Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną. Z danych podawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika jednak, że właściciele występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody są przez Prezesa ANR w określonych wypadkach wydawane. Dlatego w poniższym artykule...

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a zwrot części opłaty rocznej

Pod względem funkcjonalnym nie ma zasadniczych różnic pomiędzy prawem użytkowania wieczystego i prawem własności. Podobnie jak właściciel, użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzać przysługującym mu prawem, zaś granice jego uprawnień wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W zamian za tak szeroki wachlarz uprawnień użytkownik wieczysty zobowiązany jest...

Obrót nieruchomościami rolnymi na nowych zasadach

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (m. in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku).

Nowe zasady obrotu lasami prywatnymi

Z dniem 1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustanawiające nowe zasady nabywania niepaństwowych gruntów leśnych. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o lasach, której poświęcono niniejszy artykuł, wprowadzone mają zostać pewne istotne ograniczenia w zakresie obrotu „lasami prywatnymi” jak potocznie nazywa się takie grunty.

Na co uważać przy zawieraniu umowy przedwstępnej

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że instytucja tzw. umowy przedwstępnej jest dość często stosowana, w szczególności w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Czy jednak popularność umowy przedwstępnej oznacza, że strony (w szczególności podmiot nieprofesjonalny, czyli strona „słabsza”) wiedzą, na co zwracać uwagę przy negocjowaniu jej postanowień i jakie problemy mogą się pojawić już po jej zawarciu?

Sprzedaż ziemi rolnej w nowym roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad zmianą daty wejścia życie ustawy – ma zostać ona odroczona o kilka miesięcy. Jeśli ustawa...

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 maja 2016 roku. Obecnie toczą się też prace nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych, która zmienić ma m.in. postanowienia ustawy o kształtowaniu ustroju...

Po nieruchomości do komornika – zakup nieruchomości na licytacji komorniczej

Licytacja komornicza może okazać się dobrym sposobem na nabycie nieruchomości w relatywnie niskiej cenie. Specyfika egzekucji z nieruchomości wymaga jednak zachowania szczególnych względów ostrożności przy wyborze odpowiedniej oferty. Decydując się na zakup nieruchomości licytowanego dłużnika należy mieć na względzie wieloetapowość oraz złożoność postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.