Reguły stosowania nowych stawek VAT

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2011 r. wyższych stawek podatku od towarów i usług oznacza problemy w zakresie prawidłowego przyporządkowania stawek podatku dla dostaw towarów lub usług wykonanych na przełomie 2010 i 2011 roku. Reguły rozwiązywania takich problemów zostały przez ustawodawcę wprowadzone ustawą nowelizująca do treści art. 41 ustawy o podatku VAT i pomieszczone w ust. od 14a do 14h....