Wniesienie nieruchomości do spółki kapitałowej

Rozwijanie działalności na rynku nieruchomościowym wiąże się z ryzykiem, które warto ograniczyć poprzez utworzenie spółki celowej i wniesienie do niej nieruchomości. Co, poza kwestiami podatkowymi, należy brać pod uwagę przy rozważaniu tego typu rozwiązania?

Opodatkowanie wkładów niepieniężnych podatkiem od towarów i usług.

Istotną zmianą w obrębie podatku od towarów i usług stało się wykreślenie zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek. Konsekwencją powyższego jest obowiązywanie zasady, zgodnie z którą przedmiot wkładu niepieniężnego niebędącego przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych jako dostawa towaru lub świadczenie usług.