Zmiany w ustawie – prawo o ruchu drogowym – jazda bez dowodu rejestracyjnego i polisy oc

Od 1 października 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym mające stanowić kolejny etap wdrażania zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących – CEPiK 2.0. Zostały one wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018...