Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy biuletyn „Radar prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Biuletyn ma, w założeniu, w przystępnej formie przybliżać naszym Klientom interesujące z ich punktu widzenia zagadnienia prawne, nowe przepisy czy też przełomowe rozstrzygnięcia sądowe.

„Radar prawny” ukazuje się w formie elektronicznej
i przygotowywany jest przez prawników Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

Liczymy, że artykuły publikowane w biuletynie staną się podstawą do podjęcia kroków zmierzających do bieżącego dostosowywania się naszych Klientów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno-gospodarczej.

Biuletyn 73 - czerwiec r.

Koniec użytkowania wieczystego dla firm

Od dnia 31 sierpnia 2023 roku zainteresowani przedsiębiorcy, będący użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych mogą wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, a Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem tego gruntu, nie będzie mogła odmówić jego sprzedaży. Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku, bowiem wskazane uprawnienie przysługuje wyłącznie przez okres 12 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia...

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie lokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii (Instalacje OZE)

24 lipca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja UPZP), na podstawie której została znowelizowana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (UPZP). Przepisami Nowelizacji UPZP zostały wprowadzone zmiany w zakresie lokalizowania Instalacji OZE, na podstawie...