Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy biuletyn „Radar prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Biuletyn ma, w założeniu, w przystępnej formie przybliżać naszym Klientom interesujące z ich punktu widzenia zagadnienia prawne, nowe przepisy czy też przełomowe rozstrzygnięcia sądowe.

„Radar prawny” ukazuje się, co dwa miesiące w formie elektronicznej i przygotowywany jest przez prawników Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

Liczymy, że artykuły publikowane w biuletynie staną się podstawą do podjęcia kroków zmierzających do bieżącego dostosowywania się naszych Klientów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno-gospodarczej.

Biuletyn 71 - wrzesień r.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem – zgodnie z przepisami cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z wymogami przepisów o cyberbezpieczeństwie może się wydawać sformalizowaniem zadań w działach odpowiadających za techniczną obsługę systemów IT i OT. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy stanie praca oczyszczalni albo zatrzyma się dostawa wody do mieszkańców miasta. W praktyce, wiele taki zdarzeń jest utożsamiana z awariami technicznymi. Rzadko myśli się o takich sytuacjach, których źródłem jest...

Usuwanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – kiedy odpowie właściciel nieruchomości

Zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz legalnego ich przetworzenia lub usunięcia, określają przepisy Prawa ochrony środowiska[1] i Ustawy o odpadach[2]. Z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadami coraz częściej spotykane są sytuacje, kiedy przedsiębiorcy usuwają odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zdarzają się też niemiłe niespodzianki, kiedy ktoś na swoim gruncie odkrywa nielegalne składowisko odpadów. Sytuacje takie nie zawsze można przewidzieć....