Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy biuletyn „Radar prawny” przeznaczony dla kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Biuletyn ma, w założeniu, w przystępnej formie przybliżać naszym Klientom interesujące z ich punktu widzenia zagadnienia prawne, nowe przepisy czy też przełomowe rozstrzygnięcia sądowe.

„Radar prawny” ukazuje się, co dwa miesiące w formie elektronicznej i przygotowywany jest przez prawników Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

Liczymy, że artykuły publikowane w biuletynie staną się podstawą do podjęcia kroków zmierzających do bieżącego dostosowywania się naszych Klientów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno-gospodarczej.

Biuletyn 60 - wrzesień- październik 2019 r.

Najważniejsze zmiany w konwencji ADR w 2019 roku

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) aktualizowana jest w cyklach dwuletnich. Najnowsze istotne zmiany w tym akcie prawnym, które powinni uwzględnić przedsiębiorcy z branży TSL, weszły w życie  1 lipca 2019 roku. Najlepszym źródłem do szczegółowego przeanalizowania zmian jest Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i...

Gminom coraz dotkliwiej zaczyna brakować wody

Pogłębiające się ograniczenie dostępu do wody pitnej stało się problemem globalnym. Aktualnie prawie 15% ludności Ziemi nie ma dostępu do wody pitnej i prawdopodobnie liczba ta podwoi się w ciągu kilku najbliższych lat. Jest to ogromny problem, a przecież kilka lat temu prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznane zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za jedno z podstawowych praw człowieka. Polska,...