Powierzenie danych firmie serwisowej – jakich zabezpieczeń musi wymagać zlecający zarząd

Aktualnie trudno sobie wyobrazić, aby zobowiązania dotyczące często mocno skomplikowanych i zaawansowanych techniczne prac w ramach nowych technologii nie były regulowane umownie. Przedsiębiorcy starają się możliwie kompleksowo uregulować kwestię dotyczące zasad i sposobów współpracy, chociaż ustalenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych sprawia dużo trudności, dlatego postanowienia, które tego dotyczą są często bardzo ograniczone. Ogólne sformułowania w umowie nigdy nie...

Dzień Ochrony Danych Osobowych – zgłaszanie incydentów

Europejska Rada Ochrony Danych 03.01.2022 r. opublikowała wytyczne dotyczące ścieżki działania przy zgłaszaniu incydentów. Wytyczne obejmują przykłady naruszeń związanych, w szczególności z najbardziej aktualnymi typami naruszeń, związanymi z wykorzystywaną przez każdego technologią (wycieki danych z Internetu, szkodliwe oprogramowanie czy inżynieria społeczna). Dodatkowe EROD zwróciła uwagę na naruszenia związane z sytuacjami, które mogą nas spotkać nie tylko podczas realizacji obowiązków służbowych...

Dzień Ochrony Danych Osobowych – istotne decyzje UODO

W dniu 28 stycznia przypada szesnasty Dzień Ochrony Danych Osobowych. Data jest nieprzypadkowa – 28 stycznia 1981 roku sporządzono Konwencję Rady Europy nr 108 w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Z tej okazji warto zwrócić uwagę na kluczowe decyzje oraz interpretacje przepisów w zakresie ochrony danych osobowych z minionego roku. Przyjrzymy się też wybranym karom nałożonym...

Nowe możliwości i ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych

Po 3 latach od wejścia w życie RODO przepisy tego unijnego rozporządzenia nie były ani razu nowelizowane. Nie oznacza to jednak, że nie nastąpiły żadne zmiany w ich interpretacji. W orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawie ochrony danych osobowych pojawiło się kilka nowych judykatów. Warto wziąć je pod uwagę w bieżącej działalności. Pojawiły się też nowe możliwości w zakresie transferu danych...

Dane udostępniane partnerom handlowym, a prawo bycia zapomnianym

Pierwsze dwa i pół roku obowiązywania RODO pokazało, że prawidłowe stosowanie przepisów o prawie do bycia zapomnianym sprawia przedsiębiorcom trudności. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą prowadzić do surowych kar nakładanych przez Prezesa UODO. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w roku 2019, kiedy to za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybkie i łatwe skorzystanie z prawa do wycofania...

Stanowiska publikowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych – realna pomoc czy utrudnianie życia innowacyjnym przedsiębiorcom?

Specyfiką regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych – zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym jest wysoki poziom ogólności przepisów. Z jednej strony jest to korzystne, bo pozwala na dostosowanie różnych sposobów prowadzenia działalności do tych samych przepisów. Z drugiej strony pozostawia wątpliwość, czy zrealizowane działania są wystarczające i naraża przedsiębiorców na spieranie się w razie ewentualnych kontroli. Szczególnie odczuwają to...

Brexit, a przetwarzanie danych osobowych – zmiany dla przedsiębiorców od 2021 roku

Koniec okresu przejściowego Z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiły znaczne zmiany w związku z przekazywaniem danych osobowych do Wielkiej Brytanii. Zmiany te dotyczą bezpośrednio wszystkich przedsiębiorców, którzy współpracują z firmami zlokalizowanymi na terenie Wielkiej Brytanii, w tym podmioty, które wchodzą w skład grup kapitałowych działających na terenie Zjednoczonego Królestwa. 31 grudnia 2020 roku zakończyło się porozumienie, które regulowało okres...

Jak skutecznie chronić dane osobowe podczas rezerwacji hotelu online?

Obecnie trudno wyobrazić sobie rezerwację noclegów na wyjazd – nie tylko służbowy – bez pomocy internetowych portali pośredniczących. Firmy te nie tylko pośredniczą przy dokonaniu samej rezerwacji, ale także świadczą usługę, która znacznie ułatwia potencjalnemu klientowi znalezienie wolnych miejsc noclegowych w wybranej przez siebie lokalizacji i korzystnej cenie. W tej sytuacji szczególną uwagę należy zwrócić na ważną funkcję związaną nierzadko...

Czy brytyjski odpowiednik NFZ naruszył RODO?

W ciągu kilku dni, a dokładnie pomiędzy 25 września a 2 października 2020 r. – Public Health England, czyli agencja wykonawcza brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, „zgubiła” w swoich statystykach niemal 16 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Niepełne dane wysyłane były m.in. do oddziału zajmującego się powiadamianiem osób mających styczność z chorymi na COVID-19 i informowaniem ich o konieczności...

Naruszenia danych osobowych w kluczowych sektorach

Poniżej pragniemy zaprezentować zbiór wybranych incydentów ochrony danych osobowych stwierdzonych przez europejskie organy ochrony danych w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania RODO – m.in. w sektorach energetyki, transportu, przemysłu i ochrony zdrowia. Choć wymienione poniżej incydenty stwierdzono w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, w razie wystąpienia w Polsce zbliżonych stanów faktycznych można oczekiwać podobnej reakcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych...