Nowe zasady kontroli przejęć przedsiębiorstw w Tarczy antykryzysowej 4.0

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „Tarczą antykryzysową 4.0” prawodawca zamierza między innymi wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących kontroli inwestycji dotyczących przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla państwa, które obowiązują od 2015 roku. Propozycje objęte nowelizacją znacząco rozszerzają zakres...

Czy w trakcie trwania pandemii zarząd spółki akcyjnej zobowiązany jest przeprowadzić dematerializację jej akcji?

Przepisy prawa handlowego w aktualnym brzmieniu nakazują spółkom akcyjnym do 30 czerwca 2020 r. wdrożyć przygotowania do obowiązkowej dematerializacji akcji, czyli – pozbawienia mocy papierowych dokumentów akcji wydanych przez spółkę i wdrożenia przechowywania informacji o akcjonariuszach w dedykowanym, jawnym dla spółki i innych akcjonariuszy, rejestrze cyfrowym, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dematerializacja ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2021...

Kryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców (przejściowo) niewypłacalnych

Epidemia koronawirusa, oprócz zagrożenia zdrowia, dla wielu przedsiębiorców oznacza niestety również problemy z płynnością finansową. Rosnące zatory płatnicze, przymusowe wstrzymania działania wielu branż czy zmniejszony popyt na usługi mogą być przejściowe, ale wywołana nimi niewypłacalność może na stałe zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Polskie przepisy przewidują regulacje ułatwiające wyjście z takich tarapatów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie upadłości zakończonej rozliczeniem się dłużnika...

Tarcza antykryzysowa – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wszyscy wnikliwie obserwujemy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na naszą gospodarkę. Wielu z Państwa, podobnie jak my, wyczekiwała na ostateczny kształt zapowiadanej „tarczy antykryzysowej”. Ogłoszone w dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Pakiet antywirusowy dla spółek

W polskim parlamencie trwają intensywne prace nad zmianami mającymi dostosować prawne otoczenie biznesu i gospodarki do trwającego kryzysu związanego z epidemią Covid-19 i osłonić je – na tyle, na ile to możliwe – przed jego skutkami. Elementem pakietu są zmiany dotyczące zarządzania spółkami handlowymi, zarówno w zakresie wewnętrznych stosunków korporacyjnych, jak i zewnętrznych obowiązków wobec sądów czy organów administracji. Z założenia mają...

Biznes w czasach pandemii – jak założyć spółkę bez wychodzenia z domu

W czasie panującej pandemii koronawirusa przedsiębiorcy i biznes szukają wszelkich sposobów na zachowanie ciągłości działań bez narażania siebie, swoich bliskich i współpracowników na zarażenie. Rząd pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających to podejście, ale część narzędzi jest dostępnych już teraz. Jednym z nich, z którego mogą skorzystać osoby, które planowały rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki, jest możliwość założenia jej bez...

Działalność organów spółek w warunkach pandemii

Skutkiem ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii związanego z zarażeniami koronawirusem COVID-19 jest między innymi istotne spowolnienie czy nawet wstrzymanie działalności wielu branż w gospodarce. Wynika to częściowo z zalecanego – celem ograniczenia transmisji wyjątkowo zaraźliwego wirusa – powstrzymywania się od przebywania w miejscach publicznych czy uczestnictwa w zgromadzeniach ludzi m.in. w galeriach handlowych, świątyniach czy biurach. Wiele osób...

Łatwiejsze i tańsze przekształcanie spółek – od marca 2020

Zmiana formy działalności gospodarczej to sposób na dopasowywanie struktury prawnej przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków jego prowadzenia – zarówno tych zewnętrznych, rynkowych, jak i wewnętrznych, takich jak chociażby stosunki między wspólnikami. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyznaczają ramy przekształcania spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych, jak również jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki, z zachowaniem ciągłości prawnej na gruncie podatkowym, cywilnym czy administracyjnym. Od 1 marca...

Nowe obowiązki w spółkach 

Przełom 2019 i 2020 roku oznacza dla spółek pojawienie się kilku nowych, ważnych obowiązków. Zmiany w większości dotyczą lub dotyczyć będą spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych. Część nowych obowiązków ustawodawca wprowadza niejako „tylnymi drzwiami” – zmieniając znacząco zakres podmiotowy dotychczasowych definicji w ustawach innych niż najczęściej weryfikowany w spółkach KSH i pozostawiając obowiązki związane z instytucjami, które wcześniej były definiowane...

Prościej, szybciej, taniej – prosta spółka akcyjna w KSH

Nowy rok przyniesie w Kodeksie spółek handlowych zmiany, które zdecydowanie można określić jako rewolucyjne. Po raz pierwszy od roku 1934 do systemu prawa handlowego wprowadzony zostanie nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna, która ma być odpowiedzią polskiego ustawodawcy na potrzeby biznesu, w szczególności – sektora start-upów oraz private equity / venture capital. Jej skrótem będzie akronim P.S.A., a...