Specustawa o zwalczaniu COVID-19 – skutki dla przedsiębiorców

Wyjątkowa sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmusiła polskie władze do dynamicznej reakcji i wprowadzenia regulacji prawnych mających ułatwić walkę z pandemią. Cztery dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem weszła w życie specustawa („Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Biznes w czasach pandemii – jak założyć spółkę bez wychodzenia z domu

W czasie panującej pandemii koronawirusa przedsiębiorcy i biznes szukają wszelkich sposobów na zachowanie ciągłości działań bez narażania siebie, swoich bliskich i współpracowników na zarażenie. Rząd pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających to podejście, ale część narzędzi jest dostępnych już teraz. Jednym z nich, z którego mogą skorzystać osoby, które planowały rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki, jest możliwość założenia jej bez...

Koronawirus a organizacja pracy – wysłanie pracowników na urlop i prawo do wynagrodzenia za okres zamknięcia zakładu pracy

Aktualna sytuacja jest bezsprzecznie okolicznością niezawinioną przez pracodawcę i może być w konkretnych przypadkach okolicznością tzw. siły wyższej. Sytuacja pomimo tego, że jest trudna i niezwykle kłopotliwa dla pracodawców nie zwalnia ich z obowiązku wypłaty wynagrodzeń pracowniczych za okres przestoju ani – co do zasady – nie uprawnia do wysłania zatrudnionych osób na przymusowy urlop.

Koronawirus a branża budowlana

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce, została przyjęta w dniu 7 marca 2020 roku specustawa (dalej również jako „ustawa”), mająca za zadanie przystosować określone regulacje prawne do tych niecodziennych okoliczności.

Wpływ koronawirusa na postępowania sądowe

Skutki jakie wywołał koronawirus są niewątpliwie bardzo znaczące i obejmują praktycznie wszystkie sfery życia. Negatywne konsekwencje szczególnie dotyczą życia gospodarczego we wszystkich jego aspektach, a  także funkcjonowania szkolnictwa, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku tego ostatniego, wpływ ten jest naprawdę istotny i dotyczy dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest faktyczne ograniczenie działalności sądów poprzez odwołanie większości rozpraw wyznaczonych do...

Branża transportowa w obliczu koronawirusa

Pandemia spowodowana wirusem COVID-19 wpływa na działalność wielu przedsiębiorców, nie inaczej jest w przypadku branży transportowej – zarówno przewoźnicy, kierowcy jak i spedytorzy bezpośrednio na co dzień spotykają się z nowymi problemami wynikającymi z pandemii, które powodują znaczną trudność w wykonaniu przewozu towarów i osób. Zawieszony przewóz osób Przewoźnicy transportowi świadczący usługi przewozu osób w Polsce obecnie w dużej mierze...

Działalność organów spółek w warunkach pandemii

Skutkiem ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii związanego z zarażeniami koronawirusem COVID-19 jest między innymi istotne spowolnienie czy nawet wstrzymanie działalności wielu branż w gospodarce. Wynika to częściowo z zalecanego – celem ograniczenia transmisji wyjątkowo zaraźliwego wirusa – powstrzymywania się od przebywania w miejscach publicznych czy uczestnictwa w zgromadzeniach ludzi m.in. w galeriach handlowych, świątyniach czy biurach. Wiele osób...