Praca zdalna – wymogi i wyzwania

W ramach przypomnienia warto zwrócić uwagę, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w biurze firmy i polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej nie oznacza zwolnienia z obowiązku przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, jak również obowiązku ochrony innych informacji istotnych dla pracodawcy. Zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej wymaga od przedsiębiorcy opracowania i stosowania odpowiednich procedur, jak również korzystania z właściwych rozwiązań...

„Kwarantanna domowa” w dobie cyfryzacji – czyli na co wyrażamy zgodę instalując aplikację w smartphonie

Wywiązywanie się z obowiązku pozostawania w zadeklarowanym miejscu przez osoby poddane kwarantannie jest weryfikowane przez władzę państwową. Niektórzy „kwarantannowicze” wyczekiwali codziennej wizyty policjantów lub przedstawicieli innych służb mundurowych pod oknami swoich domów, ten czas dobiegł końca. Służby przechodzą w tryb online – korzystanie z aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa” staje się obowiązkowe, choć korzystanie z niej nie wyklucza niezapowiedzianej wizyty służb...

Rozwiązania tarczy antykryzysowej w zakresie zamówień publicznych

Otrzymali już Państwo od nas szereg wskazówek dotyczących rządowej tarczy antykryzysowej zarówno w zakresie spraw pracowniczych adresowanych do pracodawców, jak i instrukcji dla przedsiębiorców odnoszących się do sytuacji, w której się znaleźli wskutek epidemii COVID-19 i wynikających z niej ograniczeń. Warto jednak także zwrócić uwagę na sytuację podmiotów połączonych relacją na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonych tzw.  tarczą antykryzysową...

Restrukturyzacja w dobie koronawirusa

Wprowadzane przez Rząd kolejne ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nie tylko dezorganizują i utrudniają życie wielu z nas, ale przede wszystkim prowadzą do dalszego pogłębienia kryzysu ekonomicznego jaki dotknął już większość, o ile nie wszystkich pracodawców. Wielu przedsiębiorców stojąc u progu upadłości, w najbliższym czasie zmuszonych będzie do podjęcia decyzji o kontynuowaniu lub zakończeniu dotychczasowej działalności. W podjęciu próby...

Zmiana przepisów prawa energetycznego dot. wstrzymań dostaw energii i gazu podczas pandemii koronawirusa

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, w czasie trwania ogłoszonego stanu epidemii, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie...

Tarcza antykryzysowa – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wszyscy wnikliwie obserwujemy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na naszą gospodarkę. Wielu z Państwa, podobnie jak my, wyczekiwała na ostateczny kształt zapowiadanej „tarczy antykryzysowej”. Ogłoszone w dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Prawidłowa organizacja procesu w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych

Jak dotąd nie wszyscy polscy przedsiębiorcy byli przygotowani na radykalne zmiany w funkcjonowaniu, które wymusił na nich stan zagrożenia epidemicznego, a następnie ogłoszony 20 marca 2020 r. stan epidemii. Tylko część z nich posiadała odpowiednią infrastrukturę oraz dysponowała procedurami niezbędnymi do świadczenia pracy zdalnej. Podjęcie konkretnych działań przez przedsiębiorców, którzy nie mogą pozwolić sobie na stagnację gospodarczą, będzie związane z...

Restrukturyzacja – nadzieja po epidemii

Przykrym, ale niechybnym skutkiem epidemii koronawirusa i związanych z nią reakcji, które podejmują rządy, przedsiębiorcy i obywatele, polegających na obowiązkowym lub dobrowolnym wstrzymaniu działania zakładów pracy czy poddaniu się kwarantannie, niewątpliwie będzie (czy też – już jest) spowolnienie gospodarki oraz problemy z płynnością w przedsiębiorstwach. Zatory płatnicze czy zmniejszone zapotrzebowanie na usługi może być przejściowe, ale każdy wie, że nawet takie...