Najważniejsze zmiany w konwencji ADR w 2019 roku

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) aktualizowana jest w cyklach dwuletnich. Najnowsze istotne zmiany w tym akcie prawnym, które powinni uwzględnić przedsiębiorcy z branży TSL, weszły w życie  1 lipca 2019 roku. Najlepszym źródłem do szczegółowego przeanalizowania zmian jest Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i...

Gminom coraz dotkliwiej zaczyna brakować wody

Pogłębiające się ograniczenie dostępu do wody pitnej stało się problemem globalnym. Aktualnie prawie 15% ludności Ziemi nie ma dostępu do wody pitnej i prawdopodobnie liczba ta podwoi się w ciągu kilku najbliższych lat. Jest to ogromny problem, a przecież kilka lat temu prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznane zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za jedno z podstawowych praw człowieka. Polska,...

Jak zadbać o Monitoring GPS floty, aby był zgodny z prawem?

Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie lokalizacyjne należących do nich pojazdów są dziś standardem, w szczególności w firmach zarządzających dużymi flotami pojazdów. Urządzenia GPS umożliwiają zwiększenie efektywności realizowanych zadań i optymalizację kosztów. Ich wykorzystywanie musi odbywać się jednak w określonych ramach prawnych, co stanowi dla pracodawcy źródło dodatkowych obowiązków. Znajomość i przestrzeganie tych ram jest niezbędne aby uniknąć przykrych konsekwencji jakimi mogą...

Tylko skąd wziąć na to pieniądze? – obligacje korporacyjne po zmianach

Obligacje korporacyjne – alternatywa dla kredytu i lokaty W lipcu 2019 roku doszło do gruntowych zmian funkcjonowania w obrocie tzw. obligacji korporacyjnych. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa jako forma pozyskania środków na realizację projektów. Rynek obligacji pozwala na spotkanie podmiotom potrzebującym finansowania i poszukującym okazji do inwestycji będących atrakcyjną alternatywą dla produktów oferowanych przez banki. Dla przedsiębiorców obligacje...

Elektroniczny list przewozowy w Polsce

Z dniem 11 września 2019 roku Polska przystąpiła do protokołu elektronicznego listu przewozowego (w skrócie e- CMR). List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w transporcie drogowym, w samej Unii Europejskiej rocznie wydaje się kilkaset milionów takich listów. Jak stosować e-CMR E-CMR to inaczej list przewozowy, ale wystawiany przy użyciu elektronicznej komunikacji. Podmioty, które mogą wystawić taki dokument są przewoźnikami,...

Zasada skutecznego pierwszego doręczenia pozwu

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasad doręczania pism procesowych. Szczególnym nowum jest wprowadzenie względnej zasady pewnego doręczenia pierwszego pisma w sprawie – w szczególności pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania. Zasada ta stanowić ma odpowiedź na...

Split payment – nowe obowiązki od 1 listopada 2019 r.

Obowiązkowa podzielona płatność (split payment) wejdzie w życie od 1 listopada 2019 roku zastępując dotychczasowe regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy. Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że kwota netto za zakupiony towar lub usługę trafia na rachunek firmowy, natomiast kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT. Do końca października br. stosowanie takiego sposobu płatności było...