Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane

Tak jak w przypadku większości umów cywilnoprawnych, określenie wysokości wynagrodzenia stanowi jeden z najważniejszych elementów kontraktu w przedmiocie realizacji robót budowlanych. Ze względu na specyfikę świadczenia, kwestia wynagrodzenia wykonawcy czy podwykonawcy może być określona zupełnie inaczej niż w przypadku innych umów. Wynika to nie tylko z przepisów kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane, ale również z faktu, iż w...

Nowelizacja ustawy o OZE – zmiany na korzyść przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży OZE oraz konieczności wydłużenia obecnie funkcjonującego systemu wsparcia, Ministerstwo Klimatu przygotowuje kolejną nowelizację ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest jej projekt, znajdujący się aktualnie na etapie konsultacji publicznych. Niebawem powinny zostać opublikowane stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania oraz ustosunkowanie się Ministerstwa Klimatu do złożonych uwag. Poniżej...

Naruszenia danych osobowych w kluczowych sektorach

Poniżej pragniemy zaprezentować zbiór wybranych incydentów ochrony danych osobowych stwierdzonych przez europejskie organy ochrony danych w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania RODO – m.in. w sektorach energetyki, transportu, przemysłu i ochrony zdrowia. Choć wymienione poniżej incydenty stwierdzono w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, w razie wystąpienia w Polsce zbliżonych stanów faktycznych można oczekiwać podobnej reakcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych...

Koszt naruszenia ochrony danych osobowych

Niedawno ukazał się doroczny raport opracowany przez amerykański Ponemon Institute we współpracy z IBM Security o koszcie incydentu naruszenia ochrony danych osobowych („Cost of data breach”[1]). Badania te prowadzono w 16 krajach i regionach[2], z których tylko w 5 obowiązuje RODO. Raport ten, podobnie jak inne podobne publikacje, daje pogląd na najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych oraz ich koszt...