Uwaga idą zmiany w PIT!

Ministerstwo Finansów planuje szereg zmian w podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. PIT). Część z nich ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 roku, pozostałe planowane są na 2020 rok. Ich celem jest m.in. zwiększenie liczby osób zainteresowanych pracą na polskim rynku, ograniczeniem emigracji zarobkowej oraz zmniejszenie liczby pracujących w tzw. szarej strefie. Co więcej z badań wynika, iż...

Łatwiejszy obrót olejem opałowym

W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest połączenie rozwiązania znajdujących się obecnie w dwóch ustawach: elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT (ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów) oraz składania oświadczeń papierowych (ustawa o podatku akcyzowym)....

Nierozwiązany problem wód opadowych

Od 1 stycznia 2018 r., tj. od wejścia w życie zmian z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wprowadzonych ustawą Prawo Wodne nadal nierozwiązany pozostaje problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Nowe przepisy wyłączając ze ścieków wody będące skutkiem opadów atmosferycznych stworzyły odrębną kategorię wód opadowych i roztopowych. Nie poszły jednak za tym zmiany innych przepisów, w tym w zakresie zasad gospodarowania wodami...

Zasada efektywności w projekcie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualnie projekt oczekuje na opinię Komitetu do Spraw Europejskich. W projektowanej ustawie przewidziano wiele nowych rozwiązań oraz rozszerzono dotychczas obowiązujące regulacje. Z treści uzasadnienia do projektu wynika, że jednym z celów wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie efektywności i przejrzystości udzielanych...

Fiskus przyjazny dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach użytkują osobowe auta służbowe od początku roku musieli mierzyć się z nowa rzeczywistością podatkową. Liczne zmiany w sposobie rozliczania kosztów związanych z posiadaniem i używaniem tych samochodów wprowadziły sporo zamieszania i wiele niewiadomych. Ministerstwo Finansów nie pomagało – zapowiedziało wydanie oficjalnych wyjaśnień w tym zakresie jednak na zapowiedziach się skończyło.. Próbując się odnaleźć w nowych...

Płatność za zakup paliwa czy usługa finansowa

Kwestia prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa na stacji benzynowej przy płatności kartą paliwową od lat budziła kontrowersje. Dodatkowo niejednolite orzecznictwo w tym zakresie nie ułatwiało przedsiębiorcom rozstrzygnięcia tej kwestii. Problem dotyczy transakcji w której udział biorą trzy podmioty: koncern paliwowy, operator kart paliwowych oraz przedsiębiorca dokonujący zakupu paliwa przy zastosowaniu wspomnianej karty.  Rozliczenie takiej transakcji wygląda...

Białe certyfikaty ważne tylko do 30 czerwca

Wartość przetargowych świadectw efektywności energetycznej spada z miesiąca na miesiąc. Jeszcze w lutym  2018 r., średnioważona cena na Towarowej Giełdzie Energii (dalej: „TGE”) dla świadectw przetargowych, oznaczonych indeksem PMEF wynosiła 833,50 zł[1].  Rok później kwota ta spadła do niespełna 323 zł  i cały czas maleje[2]. Tendencją spadkową objęte są nie tylko tzw. świadectwa przetargowe ale również roczne świadectwa efektywności energetycznej...

Ustawa wdrażająca RODO – jakie zmiany czekają pracodawców od 4 maja 2019 r.?

W trakcie długiego, majowego weekendu wejdą w życie istotne zmiany przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowników i kandydatów. Od 4 maja br. przedsiębiorcy będą stosować nowe przepisy, które mają na celu dostosowanie szeregu aktów prawnych do RODO. Wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...