Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem – zgodnie z przepisami cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z wymogami przepisów o cyberbezpieczeństwie może się wydawać sformalizowaniem zadań w działach odpowiadających za techniczną obsługę systemów IT i OT. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy stanie praca oczyszczalni albo zatrzyma się dostawa wody do mieszkańców miasta. W praktyce, wiele taki zdarzeń jest utożsamiana z awariami technicznymi. Rzadko myśli się o takich sytuacjach, których źródłem jest...

Usuwanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – kiedy odpowie właściciel nieruchomości

Zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz legalnego ich przetworzenia lub usunięcia, określają przepisy Prawa ochrony środowiska[1] i Ustawy o odpadach[2]. Z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadami coraz częściej spotykane są sytuacje, kiedy przedsiębiorcy usuwają odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zdarzają się też niemiłe niespodzianki, kiedy ktoś na swoim gruncie odkrywa nielegalne składowisko odpadów. Sytuacje takie nie zawsze można przewidzieć....

Wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwały jako ratunek w sporze wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia spółki – nawet te sprzeczne z prawem – pozostają w mocy tak długo, aż nie zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego na podstawie prawomocnego wyroku sądu (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13). Ten, kto chce bronić spółkę przed skutkami wadliwej uchwały (np. członek zarządu lub wspólnik/akcjonariusz sprzeciwiający się uchwale),...