Strach ma wielkie oczy, czyli jak przygotować się do zarządzania „incydentami RODO” w firmie, żeby być bezpiecznym

W ostatnich miesiącach co chwilę czytamy doniesienia o skutkach kolejnych ataków hakerskich na systemy i sieci różnych organizacji. Kradzież, skasowanie, zaszyfrowanie, zniekształcenie czy publikacja poufnych danych w Internecie to problemy, przed którymi muszą zabezpieczać się nie tylko wielkie koncerny. Dane osobowe są szczególnie łakomym kąskiem dla atakujących. Dodatkowo do naruszeń może dojść też wewnątrz struktury organizacji. Dlatego kluczowym zagadnieniem w...

Czy Twoja polityka RODO uwzględnia najnowsze stanowiska i zalecenia Prezesa UODO?

Przypadająca 25 maja 2020 roku druga rocznica wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) jest dobrą okazją do dokonania przeglądu dokumentacji i procedur wprowadzonych w przedsiębiorstwie...

Koronawirus a bieg terminów procesowych

Epidemia koronawirusa wywołała daleko idące skutki w wielu obszarach życia obywateli, gospodarki i organów państwa. Wpływowi epidemii została także poddana działalność sądów oraz stron postępowań sądowych. W tym zakresie możemy mówić o dwojakim wpływie. Po pierwsze, odwołana została większość rozpraw wyznaczonych przez sądy w okresie od połowy marca do końca maja 2020 roku. W sądach odbywały się w tym czasie...

Czas pracy kierowców w obliczu pandemii

Przestrzeganie czasu pracy kierowców ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Normy czasu pracy zostały wprowadzone, aby nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia kierowców wskutek długiego prowadzenia pojazdu. W związku z ogólnoświatową pandemią część państw podjęła decyzję o zawieszeniu obowiązywanie części przepisów o czasie pracy kierowców, również Polska podjęła decyzję o stosowaniu odstępstw od obowiązujących...

Czy w trakcie trwania pandemii zarząd spółki akcyjnej zobowiązany jest przeprowadzić dematerializację jej akcji?

Przepisy prawa handlowego w aktualnym brzmieniu nakazują spółkom akcyjnym do 30 czerwca 2020 r. wdrożyć przygotowania do obowiązkowej dematerializacji akcji, czyli – pozbawienia mocy papierowych dokumentów akcji wydanych przez spółkę i wdrożenia przechowywania informacji o akcjonariuszach w dedykowanym, jawnym dla spółki i innych akcjonariuszy, rejestrze cyfrowym, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dematerializacja ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2021...

Prawidłowa organizacja procesu w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych

Jak dotąd nie wszyscy polscy przedsiębiorcy byli przygotowani na radykalne zmiany w funkcjonowaniu, które wymusił na nich stan zagrożenia epidemicznego, a następnie ogłoszony 20 marca 2020 r. stan epidemii. Tylko część z nich posiadała odpowiednią infrastrukturę oraz dysponowała procedurami niezbędnymi do świadczenia pracy zdalnej. Podjęcie konkretnych działań przez przedsiębiorców, którzy nie mogą pozwolić sobie na stagnację gospodarczą, będzie związane z...

Restrukturyzacja – nadzieja po epidemii

Przykrym, ale niechybnym skutkiem epidemii koronawirusa i związanych z nią reakcji, które podejmują rządy, przedsiębiorcy i obywatele, polegających na obowiązkowym lub dobrowolnym wstrzymaniu działania zakładów pracy czy poddaniu się kwarantannie, niewątpliwie będzie (czy też – już jest) spowolnienie gospodarki oraz problemy z płynnością w przedsiębiorstwach. Zatory płatnicze czy zmniejszone zapotrzebowanie na usługi może być przejściowe, ale każdy wie, że nawet takie...