Przymusowa restrukturyzacja – nowe kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Od dnia 9 października 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej jako „ustawa o BFG”), która w całości zastępuje wcześniej obowiązującą ustawę z roku 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dla porządku należy zaznaczyć, iż część z przepisów nowej ustawy wchodzi w życie z inną datą. Tytułem przykładu można tutaj wskazać regulacje...

Upadłość konsumencka szansą na oddłużenie

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy powinny zainteresować wszystkie te osoby, których zobowiązania są tak duże, że ich spłata jest praktycznie niemożliwa.

Ostatni dzwonek na pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych

W naszym systemie prawnym od sierpnia 2010 r. znajduje się regulacja „pokryzysowa” przewidująca specjalną pomoc dla przedsiębiorców. Pomocą objęci są jednak nie wszyscy, lecz jedynie zagrożeni przedsiębiorcy. Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2.), przedsiębiorca zagrożony to ten przedsiębiorca, któremu bez pomocy państwa prawie...

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki, jednakże może być ono długotrwałe i skomplikowane. Pierwszym krokiem w celu ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu.