Kryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców (przejściowo) niewypłacalnych

Epidemia koronawirusa, oprócz zagrożenia zdrowia, dla wielu przedsiębiorców oznacza niestety również problemy z płynnością finansową. Rosnące zatory płatnicze, przymusowe wstrzymania działania wielu branż czy zmniejszony popyt na usługi mogą być przejściowe, ale wywołana nimi niewypłacalność może na stałe zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Polskie przepisy przewidują regulacje ułatwiające wyjście z takich tarapatów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie upadłości zakończonej rozliczeniem się dłużnika...

Restrukturyzacja w dobie koronawirusa

Wprowadzane przez Rząd kolejne ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nie tylko dezorganizują i utrudniają życie wielu z nas, ale przede wszystkim prowadzą do dalszego pogłębienia kryzysu ekonomicznego jaki dotknął już większość, o ile nie wszystkich pracodawców. Wielu przedsiębiorców stojąc u progu upadłości, w najbliższym czasie zmuszonych będzie do podjęcia decyzji o kontynuowaniu lub zakończeniu dotychczasowej działalności. W podjęciu próby...

Restrukturyzacja – nadzieja po epidemii

Przykrym, ale niechybnym skutkiem epidemii koronawirusa i związanych z nią reakcji, które podejmują rządy, przedsiębiorcy i obywatele, polegających na obowiązkowym lub dobrowolnym wstrzymaniu działania zakładów pracy czy poddaniu się kwarantannie, niewątpliwie będzie (czy też – już jest) spowolnienie gospodarki oraz problemy z płynnością w przedsiębiorstwach. Zatory płatnicze czy zmniejszone zapotrzebowanie na usługi może być przejściowe, ale każdy wie, że nawet takie...

Przymusowa restrukturyzacja – nowe kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Od dnia 9 października 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej jako „ustawa o BFG”), która w całości zastępuje wcześniej obowiązującą ustawę z roku 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dla porządku należy zaznaczyć, iż część z przepisów nowej ustawy wchodzi w życie z inną datą. Tytułem przykładu można tutaj wskazać regulacje...

Upadłość konsumencka szansą na oddłużenie

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy powinny zainteresować wszystkie te osoby, których zobowiązania są tak duże, że ich spłata jest praktycznie niemożliwa.

Ostatni dzwonek na pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych

W naszym systemie prawnym od sierpnia 2010 r. znajduje się regulacja „pokryzysowa” przewidująca specjalną pomoc dla przedsiębiorców. Pomocą objęci są jednak nie wszyscy, lecz jedynie zagrożeni przedsiębiorcy. Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2.), przedsiębiorca zagrożony to ten przedsiębiorca, któremu bez pomocy państwa prawie...

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki, jednakże może być ono długotrwałe i skomplikowane. Pierwszym krokiem w celu ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu.