Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej

Już wkrótce w kodeksie postępowania cywilnego mają pojawić się nowe regulacje dla prawa własności intelektualnej w postaci dedykowanych sądów, w których orzekać będą specjalnie przygotowani sędziowie czyli eksperci, znający biznesową specyfikę tej dziedziny prawa. Własność intelektualna, dla której planowane jest takie wyodrębnienie, to szeroko pojęte prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, w tym ochrona dóbr osobistych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w...

Kogo dotyczy dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym?

26 marca 2019 roku Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Prace legislacyjne na poziomie europejskim co prawda nie są jeszcze formalnie zakończone, dyrektywa już jednak budzi emocje (nazywana ACTA 2)  i wywołała lawinę komunikatów oraz opinii w mediach. Warto zatem zadać sobie już dziś pytanie jaki jest cel przyjętej dyrektywy i kto odczuje jej...

Własność intelektualna w firmie

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że oryginalność oraz innowacyjność przedsiębiorstwa decydują o powodzeniu lub porażce jego przedsięwzięcia gospodarczego. Cechy te często znajdują swoje odzwierciedlenie w organizacji przedsiębiorstwa, świadczonych usługach, oferowanych produktach czy w stosowanych narzędziach marketingowych i sprzedażowych.

Jak prawidłowo uregulować kwestię praw autorskich (i innych praw i obowiązków) między twórcą serwisu internetowego a firmą, która z niego korzysta

Serwis internetowy jest z punktu widzenia prawa i abstrahując od aspektów tak informatycznych, jak i technicznych – utworem, „przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze”, podlegającym ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor (czy też autorzy) serwisu mają w konsekwencji prawny status „twórców”, a ich uprawnienia w stosunku do stworzonego przez...

Własność (intelektualna) w sieci część II

W artykule zamieszczonym w poprzednim „Radarze Prawnym” wskazaliśmy na źródła uprawnień autorów publikujących w Internecie. Poniżej chcemy szczegółowiej przyjrzeć się ich zakresowi w kontekście praw osób korzystających z zasobów sieci.

Własność (intelektualna) w sieci

Możliwość korzystania z nieograniczonych zasobów Internetu wydaje się rodzajem wolności obywatelskiej. Wolnością – dodajmy – przysługującą wszystkim i to w nieograniczonym wymiarze. Jeżeli dodać do tego łatwość dostępu do informacji oraz prostotę poruszania się po łatwo osiągalnych zasobach można zaryzykować tezę, iż powszechnym mniemaniu Internet stał się swoistym synonimem zbitki słów „wszystko” i „za darmo”.