Czas pracy kierowców w obliczu pandemii

Przestrzeganie czasu pracy kierowców ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Normy czasu pracy zostały wprowadzone, aby nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia kierowców wskutek długiego prowadzenia pojazdu. W związku z ogólnoświatową pandemią część państw podjęła decyzję o zawieszeniu obowiązywanie części przepisów o czasie pracy kierowców, również Polska podjęła decyzję o stosowaniu odstępstw od obowiązujących...

Tarcza antykryzysowa – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wszyscy wnikliwie obserwujemy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na naszą gospodarkę. Wielu z Państwa, podobnie jak my, wyczekiwała na ostateczny kształt zapowiadanej „tarczy antykryzysowej”. Ogłoszone w dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Specustawa o zwalczaniu COVID-19 – skutki dla przedsiębiorców

Wyjątkowa sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmusiła polskie władze do dynamicznej reakcji i wprowadzenia regulacji prawnych mających ułatwić walkę z pandemią. Cztery dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem weszła w życie specustawa („Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Branża transportowa w obliczu koronawirusa

Pandemia spowodowana wirusem COVID-19 wpływa na działalność wielu przedsiębiorców, nie inaczej jest w przypadku branży transportowej – zarówno przewoźnicy, kierowcy jak i spedytorzy bezpośrednio na co dzień spotykają się z nowymi problemami wynikającymi z pandemii, które powodują znaczną trudność w wykonaniu przewozu towarów i osób. Zawieszony przewóz osób Przewoźnicy transportowi świadczący usługi przewozu osób w Polsce obecnie w dużej mierze...

Odpowiedzialność przewoźnika za zwłokę w transporcie 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu w transporcie drogowym są narażeni na wiele ryzyk takich jak uszkodzenie towaru, utrata towaru. Jednak najczęściej występującym problemem jest opóźnienie w dostawie towaru, co często wiąże się z  negatywnymi konsekwencjami dla przewoźników.  Prawo Przewozowe a opóźnienie w dostawie Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie towaru w Polsce reguluje ustawa Prawo Przewozowe, a dokładniej...

Najważniejsze zmiany w konwencji ADR w 2019 roku

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) aktualizowana jest w cyklach dwuletnich. Najnowsze istotne zmiany w tym akcie prawnym, które powinni uwzględnić przedsiębiorcy z branży TSL, weszły w życie  1 lipca 2019 roku. Najlepszym źródłem do szczegółowego przeanalizowania zmian jest Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i...

Jak zadbać o Monitoring GPS floty, aby był zgodny z prawem?

Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie lokalizacyjne należących do nich pojazdów są dziś standardem, w szczególności w firmach zarządzających dużymi flotami pojazdów. Urządzenia GPS umożliwiają zwiększenie efektywności realizowanych zadań i optymalizację kosztów. Ich wykorzystywanie musi odbywać się jednak w określonych ramach prawnych, co stanowi dla pracodawcy źródło dodatkowych obowiązków. Znajomość i przestrzeganie tych ram jest niezbędne aby uniknąć przykrych konsekwencji jakimi mogą...

Elektroniczny list przewozowy w Polsce

Z dniem 11 września 2019 roku Polska przystąpiła do protokołu elektronicznego listu przewozowego (w skrócie e- CMR). List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w transporcie drogowym, w samej Unii Europejskiej rocznie wydaje się kilkaset milionów takich listów. Jak stosować e-CMR E-CMR to inaczej list przewozowy, ale wystawiany przy użyciu elektronicznej komunikacji. Podmioty, które mogą wystawić taki dokument są przewoźnikami,...

Zysk „rozsądny”czyli jaki?

Usługi przewozowe realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego w zdecydowanej większości nie są w stanie się „samofinansować”. Wpływy ze sprzedaży biletów z reguły nie są wystarczające dla pokrycia kosztów działalności operatora (podmiotu wykonującego usługi przewozowe na podstawie umowy o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym). Nie jest to jednak sytuacja z gruntu niewłaściwa – przeciwnie, transport publiczny, jako usługa realizowana...

Łatwiejszy obrót olejem opałowym

W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest połączenie rozwiązania znajdujących się obecnie w dwóch ustawach: elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT (ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów) oraz składania oświadczeń papierowych (ustawa o podatku akcyzowym)....