Odpowiedzialność przewoźnika za zwłokę w transporcie 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu w transporcie drogowym są narażeni na wiele ryzyk takich jak uszkodzenie towaru, utrata towaru. Jednak najczęściej występującym problemem jest opóźnienie w dostawie towaru, co często wiąże się z  negatywnymi konsekwencjami dla przewoźników.  Prawo Przewozowe a opóźnienie w dostawie Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie towaru w Polsce reguluje ustawa Prawo Przewozowe, a dokładniej...

Najważniejsze zmiany w konwencji ADR w 2019 roku

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) aktualizowana jest w cyklach dwuletnich. Najnowsze istotne zmiany w tym akcie prawnym, które powinni uwzględnić przedsiębiorcy z branży TSL, weszły w życie  1 lipca 2019 roku. Najlepszym źródłem do szczegółowego przeanalizowania zmian jest Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i...

Jak zadbać o Monitoring GPS floty, aby był zgodny z prawem?

Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie lokalizacyjne należących do nich pojazdów są dziś standardem, w szczególności w firmach zarządzających dużymi flotami pojazdów. Urządzenia GPS umożliwiają zwiększenie efektywności realizowanych zadań i optymalizację kosztów. Ich wykorzystywanie musi odbywać się jednak w określonych ramach prawnych, co stanowi dla pracodawcy źródło dodatkowych obowiązków. Znajomość i przestrzeganie tych ram jest niezbędne aby uniknąć przykrych konsekwencji jakimi mogą...

Elektroniczny list przewozowy w Polsce

Z dniem 11 września 2019 roku Polska przystąpiła do protokołu elektronicznego listu przewozowego (w skrócie e- CMR). List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w transporcie drogowym, w samej Unii Europejskiej rocznie wydaje się kilkaset milionów takich listów. Jak stosować e-CMR E-CMR to inaczej list przewozowy, ale wystawiany przy użyciu elektronicznej komunikacji. Podmioty, które mogą wystawić taki dokument są przewoźnikami,...

Zysk „rozsądny”czyli jaki?

Usługi przewozowe realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego w zdecydowanej większości nie są w stanie się „samofinansować”. Wpływy ze sprzedaży biletów z reguły nie są wystarczające dla pokrycia kosztów działalności operatora (podmiotu wykonującego usługi przewozowe na podstawie umowy o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym). Nie jest to jednak sytuacja z gruntu niewłaściwa – przeciwnie, transport publiczny, jako usługa realizowana...

Łatwiejszy obrót olejem opałowym

W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest połączenie rozwiązania znajdujących się obecnie w dwóch ustawach: elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT (ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów) oraz składania oświadczeń papierowych (ustawa o podatku akcyzowym)....

Wprowadzenie inteligentnych tachografów

Od 15 czerwca 2019 roku każdy nowy pojazd użytkowany w ramach świadczenia usług przewozowych na terenie Unii Europejskiej ma zostać wyposażony w tzw. inteligentny tachograf. Taki obowiązek został nałożony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014. Inteligentne tachografy docelowo mają zastąpić tachografy cyfrowe, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na drogach wśród kierowców. Uproszczona kontrola Tachograf IV generacji...

Zmiany w ustawie – prawo o ruchu drogowym – jazda bez dowodu rejestracyjnego i polisy oc

Od 1 października 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym mające stanowić kolejny etap wdrażania zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących – CEPiK 2.0. Zostały one wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018...

Istotne zmiany dla przedsiębiorców transportowych

W dniu 3 września 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg kluczowych zmian, niezmiernie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców działających w branży transportowej. Ustawodawca, wprowadzając nowelizację, miał na celu uzupełnienie oraz doprecyzowanie przepisów, które dotyczą aspektu funkcjonowania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportowych m.in. w zakresie przekazywania informacji przez...

Przewidywane zmiany w rozliczaniu podatkowych kosztów używania przez przedsiębiorców samochodów osobowych przesądzone

Trwająca od kilku miesięcy dyskusja dotycząca zmian w rozliczeniu kosztów związanych z używaniem przez przedsiębiorców samochodów osobowych zdaje się być zakończona. Senat bez poprawek przyjął uchwalone wcześniej przez Sejm regulacje dotyczące rozliczania samochodów osobowych. Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Co się zmienia? Nowelizacja zakłada podniesienie limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych...