Czy branże infrastrukturalne i produkcyjne są narażone na większe kary za naruszenie ochrony środowiska?

Z początkiem września 2022 r. weszła w życie ustawa, w ramach której Ustawodawca podwyższył kary za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku. Nadto wprowadził znaczące zmiany w zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółek) za przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez ich członków zarządu lub pracowników. Zmiany te wymuszają zweryfikowanie sposobu prowadzenia działalności z punktu widzenia ochrony środowiska. W szczególności dotyczy to nadzoru nad procesami,...

Zmiany w odpowiedzialności wytwórcy odpadów – warto sprawdzić zgodność z nowymi wymogami

Wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zobowiązany do śledzenia ich dalszych losów aż do końca ich żywotności – w myśl zeszłorocznej nowelizacji Ustawy o odpadach, która wprowadziła zmiany dotyczące odpowiedzialności za odpad niebezpieczny. Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie jej kolejna nowelizacja, wprowadzająca tym razem system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (art. 3 ust. 1 pkt 28a wspomnianej ustawy). Po pierwszych...

Usuwanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – kiedy odpowie właściciel nieruchomości

Zasady dotyczące wytwarzania odpadów oraz legalnego ich przetworzenia lub usunięcia, określają przepisy Prawa ochrony środowiska[1] i Ustawy o odpadach[2]. Z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadami coraz częściej spotykane są sytuacje, kiedy przedsiębiorcy usuwają odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zdarzają się też niemiłe niespodzianki, kiedy ktoś na swoim gruncie odkrywa nielegalne składowisko odpadów. Sytuacje takie nie zawsze można przewidzieć....

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami

Sejm w dniu 5 lipca przekazał do Senatu przyjętą na swoim ostatnim posiedzeniu ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Oprócz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach akt ten ma zmienić również m.in.: • ustawę z dnia 17...