Z dniem 11 września 2019 roku Polska przystąpiła do protokołu elektronicznego listu przewozowego (w skrócie e- CMR). List przewozowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w transporcie drogowym, w samej Unii Europejskiej rocznie wydaje się kilkaset milionów takich listów.

Jak stosować e-CMR

E-CMR to inaczej list przewozowy, ale wystawiany przy użyciu elektronicznej komunikacji. Podmioty, które mogą wystawić taki dokument są przewoźnikami, nadawcą bądź inną stroną zainteresowaną wykonaniem umowy przewozu. Elektroniczny list przewozowy musi zostać uwierzytelniony przez strony umowy przewozu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Papierowa wersja popularnej „CMR-ki” ma zostać zastąpiona przez elektroniczną formę e-CMR – takie jest założenie protokołu elektronicznego listu przewozowego. Jednakże na całkowite odejście od papierowej wersji CMR trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Świadczy o tym chociażby fakt, iż protokół elektronicznego listu przewozowego został stworzony niemal dziesięć lat temu, a Polska przystąpiła do niego dopiero w tym roku, dotychczas e-CMR nie był stosowany w Polsce.

Korzyści e-CMR

Korzyści z wprowadzenia elektronicznego listu przewozowego odczują wszystkie podmioty uczestniczące w transporcie drogowym. E-CMR pozwala przewoźnikom na wygodną archiwizację informacji logistycznych, natomiast firmy transportowe dzięki elektronicznej wersji CMR będą zawsze mogły sprawdzić miejsce i czas załadunku i rozładunku, a także uzyskać informacje gdzie w danej chwili znajduje się załadunek i jaką ciężarówką jest transportowany.

Co więcej, fakturowanie, potwierdzenie dostawy lub wszczęcie procedur reklamacyjnych również przebiegają elektronicznie, a co za tym idzie działania te będą przebiegać sprawniej i przy niższych kosztach. Nadto, dzięki elektronicznemu listowi przewozowemu przewoźnik może wystawić fakturę za świadczony przewóz zaraz po jego zrealizowaniu, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na płatność.

Strony e-CMR

Jak już zostało wskazane powyżej protokół e-CMR wszedł w życie 5 czerwca 2011 r. Do tej pory elektroniczny list przewozowy oprócz Polski wprowadziły następujące kraje: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria oraz Turcja.