Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego – zmiany w polityce cookies

Kancelaria pragnie Państwa poinformować, iż z dniem 22 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, którą uregulowano kwestię korzystania z tzw. plików cookies, będących powszechnie wykorzystywanym przez strony internetowe narzędziem służącym zapewnieniu prawidłowego działania tych stron oraz gromadzeniu informacji o użytkowniku końcowym – osobie odwiedzającej daną witrynę.

Ochrona danych osobowych w firmie – przetwarzanie, dane przedsiębiorców, dane w ramach świadczenia usług w Internecie

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w firmie, na które przedsiębiorcy winni zwrócić uwagę celem zabezpieczenia swoich interesów przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi osób trzecich lub negatywnymi konsekwencjami kontroli przeprowadzonej przez pracowników Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.