2020 rok przyniesie szereg zmian podatkowych, w tym również związanych z rozliczaniem i deklarowaniem podatku VAT. Od kwietnia przyszłego  roku dotychczasowe deklaracje VAT-7/ VAT-7K i ewidencja VAT zostaną zastąpione przez deklarację VAT w formacie JPK. Stanowi to duże uproszczenie i odciążenie w dotychczasowej pracy służb księgowych ponieważ aktualnie czynni podatnicy VAT muszą składać zarówno deklaracje VAT-7/VAT-7K jak i ewidencję VAT, a dane w obu dokumentach się częściowo powtarzały.

Od kwietnia 2020 roku wejdzie w życie obowiązek składania nowego dokumentu, który będzie łączył w sobie dane wskazywane zarówno w ewidencji jak i deklaracji VAT. Nowy twór będzie nosił nazwę JPK_VAT i będzie składał się z dwóch części, tj. deklaracji i ewidencji VAT. Co ważne usunięty zostanie również załącznik VAT-ZD, którego treść zastąpi jedno z pół pliku JPK_VAT.

Składanie JPK_VAT

Wszyscy zarejestrowani, czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do składania pliku JPK_VAT:

– rozliczający się miesięcznie – do 25 dnia miesiąca następującego po deklarowanym miesiącu,

– rozliczający się kwartalnie wypełnią początkowo tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału i dopiero po jego zakończeniu będą musieli wypełnić część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał, tj. cały nowy plik JPK_VAT.

Co ważne rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r., regulujące zasady składania dokumentów dotyczących rozliczeń w VAT znacznie bardziej restrykcyjnie podchodzi do obowiązków związanych z wypełnianiem JPK_VAT. Dotychczas podatnik nie miał nałożonych sztywnych reguł wypełniania ewidencji i deklaracji, obowiązywały go jedynie pewne wytyczne, którymi miał się kierować. Co ważne nowe regulacje wprowadzają również  dodatkowe oznaczenia dla transakcji oraz dokumentów sprzedaży.

Wejście w życie zmian

Dla dużych przedsiębiorców obowiązek składania JPK_VAT wejdzie w życie już wspomnianego 1 kwietnia 2020 roku. Pozostali podatnicy tj. również duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikro przedsiębiorcy będą musieli składać nowy JPK_VAT od 1 lipca 2020 roku. Mogą oni jednak zdecydować się na wcześniejsze stosowanie zmian i dobrowolnie złożyć JPK_VAT już za okres od 1 kwietnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż nie będą mogli oni wrócić do obecnie obowiązujących zasad.

Co jeszcze nowego przyniesie 2020 rok?

Z innych ważnych zmian w zakresie VAT należy wymienić:

– ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) ustala nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT (tj. w stawek 8% i 5%). Jakkolwiek znowelizowana przepisy weszły w życie już 1 listopada 2019 r. to w związku z treścią przepisów przejściowych będą one obowiązać dopiero od dnia 1 kwietnia 2020 r.;

– wprowadzenie nowej definicji produktów rolniczych w kontekście VAT (nowelizacja art. 2 pkt 20 ustawy o VAT) co będzie miało wpływ na rozszerzenie produktów podlegających zwolnieniu z VAT.