Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy sp. z o.o.

Wspólnicy posiadający wobec spółki wierzytelności z różnych tytułów prawnych często zastanawiają się, jakie kroki prawne mogą podjąć, żeby swoją wierzytelność od spółki odzyskać. Problem ten nabiera znaczenia szczególnie w tych spółkach, które na spłatę należności wobec wspólnika nie mają środków.

Wniesienie nieruchomości do spółki kapitałowej

Rozwijanie działalności na rynku nieruchomościowym wiąże się z ryzykiem, które warto ograniczyć poprzez utworzenie spółki celowej i wniesienie do niej nieruchomości. Co, poza kwestiami podatkowymi, należy brać pod uwagę przy rozważaniu tego typu rozwiązania?