Audyt prawny nieruchomości – co to jest i dlaczego warto go zrobić?

Nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji spółki, posiadającej nieruchomości wiąże się z koniecznością zbadania ich stanu faktycznego i prawnego. O ile ustalenie stanu faktycznego nie będzie co do zasady nastręczać większych trudności o tyle z analizą prawną i wyeliminowaniem ewentualnych zagrożeń może być już trudniej. Część inwestorów ogranicza badanie prawne nieruchomości do analizy księgi wieczystej powołując się rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych....

Audyt prawny nieruchomości

Dobrze przeprowadzony audyt prawny może wyjawić fakty, których na pierwszy rzut oka nie widać, a które mogą zaważyć na decyzji o nabyciu takiej nieruchomości lub stanowić przysłowiową „kartę przetargową” w negocjacjach z właścicielem.