Przymusowa restrukturyzacja – nowe kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Od dnia 9 października 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej jako „ustawa o BFG”), która w całości zastępuje wcześniej obowiązującą ustawę z roku 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dla porządku należy zaznaczyć, iż część z przepisów nowej ustawy wchodzi w życie z inną datą. Tytułem przykładu można tutaj wskazać regulacje...