Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Z dniem 1 stycznia 2015 r., wskutek nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), ustawodawca dokonał zmiany treści przepisów dotyczących szeroko rozumianej polityki cen transferowych.