Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Dnia 15 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego długo zapowiadaną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.