Podatek „u źródła” od należności za korzystanie z samochodu leasingowanego lub wynajmowanego z zagranicy

Złożony charakter przepisów prawa podatkowego, do którego już się przyzwyczailiśmy staje się bardziej widoczny, gdy uwzględnimy implikacje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem jest sytuacja leasingowania przez polskiego przedsiębiorcę samochodu z zagranicy lub wynajmowania przez niego samochodu od spółki-matki mającej siedzibę poza granicami Polski.