Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania na podstawie art. 415 k.c.

W praktyce życia gospodarczego często zdarzają się przypadki, że wierzyciel nie mogąc odzyskać środków pieniężnych od dłużnika decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku kieruje sprawę do komornika. W razie ewentualnej bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak majątku dłużnika wierzyciel musi pogodzić się z faktem, że nie odzyska już swojej wierzytelności. Może on oczywiście ponawiać egzekucję,...