Uwaga! Fotoradary

W bieżącym numerze naszego biuletynu, chciałabym przedstawić wybrane założenia ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw*, która to w wersji uchwalonej po rozpoznaniu poprawek Senatu została przedłożona do podpisu Prezydentowi RP w dniu 2 listopada 2010 roku. Jak wskazują twórcy projektu ustawy, główną przyczyną zaproponowanych zmian jest wciąż...