Aktywny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Ze względu na obecny kształt procedury karnej oraz mając na uwadze zmiany w kodeksie postępowania karnego, które wejdą w życie od 1 lipca 2015 roku, aktywny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest istotnym czynnikiem, który korzystnie wpływa na jego pozycję w toku postępowania oraz ostateczny wynik sprawy karnej.