Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przysługuje zarówno właścicielowi urządzeń przesyłowych takich jak rurociągi (przesyłające gaz, wodę, ścieki itd.), sieci elektryczne czy telekomunikacyjne (tzw. przedsiębiorcy przesyłowemu) jak i właścicielowi (lub użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości (art. 3052 kodeksu cywilnego).

Potencjalne środki obrony przedsiębiorcy przesyłowego przed roszczeniami w związku z urządzeniami przesyłowymi

Przedsiębiorca przesyłowy, będący właścicielem posadowionych na danej nieruchomości urządzeń przesyłowych (np. linii energetycznych), przeciwko któremu właściciel nieruchomości wystąpił o zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części jego gruntu i o uregulowanie stanu prawnego na przyszłość poprzez odpłatne ustanowienie służebności przesyłu (uprawniającej przedsiębiorcę do korzystania z nieruchomości w zakresie potrzebnym do eksploatacji linii energetycznych), może podnosić dwojakiego rodzaju zarzuty.