Umowy o zakazie konkurencji w stosunkach pracy

O dopuszczalności umów o zakazie konkurencji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także o zasadach i warunkach ich zawierania, stanowią przepisy kodeksu pracy (KP), przewidujące dwa rodzaje takich umów: umowy obowiązujące w czasie trwania stosunku pracy, umowy zawierane na okres po rozwiązaniu stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia Możliwe jest zawarcie umowy, na mocy której pracownik zobowiąże...

Restrukturyzacja pracodawcy?

Firmy, planując tzw. restrukturyzację, często skupiają się na towarzyszących jej kwestiach ekonomicznych, formalno-prawnych czy wizerunkowych, zapominając przy tym o konsekwencjach, jakie restrukturyzacja może mieć w zakresie stosunków pracowniczych. Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie znaczącej kwestii, jaką jest wpływ działań podyktowanych względami ekonomicznymi czy strategicznymi na stosunki pracy istniejące w danej organizacji.