Oskładkowanie umowy zlecenia

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia sposobem na ochronę interesów firmy

W obrocie gospodarczym umowy o świadczenie usług, które podlegają przepisom kodeksu cywilnego o umowie zlecenia są zawierane powszechnie. Zleceniobiorcami są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, w tym także działający jako podwykonawcy. Pełna ochrona interesów zleceniodawcy wymaga wprowadzenia do umowy klauzul, które zabezpieczą go przed skutkami utraty lub nielojalności kluczowych współpracowników. Jak odpowiednio sformułować zakaz konkurencji?