Wracają wolne dni za święto wypadające w sobotę

W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis art. 130 § 2 1 kp odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy, stwierdzając, że jest on niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.