Zakaz konkurencji w umowach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

Podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy z innym przedsiębiorcą wiąże się często z udostępnieniem własnych kontaktów handlowych, bazy klientów czy innych informacji istotnych dla prowadzonej działalności. Informacje te zwykle same w sobie posiadają niewymierną wartość dla przedsiębiorcy,który je udostępnia, z tego też względu współpracujące ze sobą podmioty coraz częściej starają się je zabezpieczyć.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia sposobem na ochronę interesów firmy

W obrocie gospodarczym umowy o świadczenie usług, które podlegają przepisom kodeksu cywilnego o umowie zlecenia są zawierane powszechnie. Zleceniobiorcami są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, w tym także działający jako podwykonawcy. Pełna ochrona interesów zleceniodawcy wymaga wprowadzenia do umowy klauzul, które zabezpieczą go przed skutkami utraty lub nielojalności kluczowych współpracowników. Jak odpowiednio sformułować zakaz konkurencji?

Umowy o zakazie konkurencji w stosunkach pracy

O dopuszczalności umów o zakazie konkurencji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także o zasadach i warunkach ich zawierania, stanowią przepisy kodeksu pracy (KP), przewidujące dwa rodzaje takich umów: umowy obowiązujące w czasie trwania stosunku pracy, umowy zawierane na okres po rozwiązaniu stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia Możliwe jest zawarcie umowy, na mocy której pracownik zobowiąże...