Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni ostrożnych nabywców

Księgi wieczyste są państwowym rejestrem mającym zapewnić pewność w zakresie obrotu prawnego nieruchomościami. Każdy ostrożny nabywca, przed dokonaniem zakupu nieruchomości w pierwszej kolejności powinien zaznajomić się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. W księdze wieczystej ujawnione są bowiem najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości.