Projektowane zmiany prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia zapisu windykacyjnego oraz darowizny na wypadek śmierci – cz. II

W poprzednim numerze biuletynu zostały opisane projektowane regulacje darowizny na wypadek śmierci. Aktualnie zostaną przedstawione założenia projektu* ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2009 roku, przygotowanego przez komisję Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zapisu windykacyjnego.