Elastyczny czas pracy

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Debacie na temat modyfikacji przepisów o czasie pracy towarzyszył z jednej strony wyraźny sprzeciw związków zawodowych oraz niektórych ugrupowań politycznych, których zdaniem, ostatnio wprowadzone rozwiązania mają na celu uderzenie w pracowników, z drugiej zaś pochlebne opinie pracodawców.

„Elastyczniejszy” czas pracy – Czy korzystniejszy?

Ustawa antykryzysowa stwarza pracodawcy możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia, poprzez, między innymi, uelastycznienie planowania i rozliczania czasu pracy. Zasięg jej obowiązywania jest węższy niż przepisów kodeksowych – ustawa jest skierowana wyłącznie do pracodawców o statusie przedsiębiorcy.