Skutki zastosowania się do interpretacji indywidualnej

Złożony charakter przepisów prawa podatkowego sprawia, że podatnicy chętnie i często korzystają z możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej, na podstawie upoważnienia Ministra Finansów, przez jednego z czterech Dyrektorów Izb Skarbowych: w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach lub Warszawie. Powstaje pytanie jaki jest rzeczywisty charakter i zakres ochrony prawnej wynikający z zastosowania się wnioskodawcy do treści uzyskanej interpretacji indywidualnej. Temu...