Zmiany w przepisach dotyczące przywozu smarów z zagranicy

Od 2016 r. obowiązują dwie formy administracyjnej regulacji przywozu do kraju paliw ciekłych. Działalność ta możliwa jest zasadniczo po uzyskaniu koncesji na obrót paliwami z zagranicą lub po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Wykaz paliw ciekłych, których przywóz wymaga dopełnienia wspomnianych formalności regulowało dotychczas rozporządzenie Ministra Energii z 2016 r. Z dniem 1 grudnia 2019 r. w życie weszło...