Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady nabycia nieruchomości przez cudzoziemców jest ustawa z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Akt ten na wskutek przekształceń ustrojowych, zachodzących procesów przygotowujące Polskę do wstąpienia do Unii Europejskiej, był wielokrotnie nowelizowany tak, iż w istocie mamy do czynienia z całkiem nową regulacją, znacznie odbiegającą od jej pierwotnego brzmienia.