Nowe obowiązki w spółkach 

Przełom 2019 i 2020 roku oznacza dla spółek pojawienie się kilku nowych, ważnych obowiązków. Zmiany w większości dotyczą lub dotyczyć będą spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych. Część nowych obowiązków ustawodawca wprowadza niejako „tylnymi drzwiami” – zmieniając znacząco zakres podmiotowy dotychczasowych definicji w ustawach innych niż najczęściej weryfikowany w spółkach KSH i pozostawiając obowiązki związane z instytucjami, które wcześniej były definiowane...

Nowe obowiązki przy emisji akcji i obligacji – nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

Spółka GetBack S.A., w celu zdobycia środków na pozyskiwanie pakietów długów i dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek, emitowała obligacje korporacyjne, których nabywanie oferowały swoim klientom największe banki i które do portfeli aktywów kupowały poważne fundusze inwestycyjne. Niestety, emitent papierów wartościowych mających finansować skupowanie cudzych długów i czerpanie zysków z ich egzekwowania sam okazał się niewypłacalny, a o serii zdarzeń wokół...

Tylko skąd wziąć na to pieniądze? – obligacje korporacyjne po zmianach

Obligacje korporacyjne – alternatywa dla kredytu i lokaty W lipcu 2019 roku doszło do gruntowych zmian funkcjonowania w obrocie tzw. obligacji korporacyjnych. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa jako forma pozyskania środków na realizację projektów. Rynek obligacji pozwala na spotkanie podmiotom potrzebującym finansowania i poszukującym okazji do inwestycji będących atrakcyjną alternatywą dla produktów oferowanych przez banki. Dla przedsiębiorców obligacje...

Obligacje – nowa ustawa. Czy obligacje są dla każdego?

Przeczytawszy tytuł niniejszego artykułu, część z czytelników może nie być zainteresowana jego treścią, wyobrażając sobie obligacje jako bardzo skomplikowany instrument finansowy dostępny nielicznym. Tymczasem tak nie jest, ponieważ obligacje są w sensie ekonomicznym w istocie pożyczką, a korzystanie z obligacji jest dostępne dla szerokiego kręgu podmiotów.