Odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych

Z odsetkami przy zobowiązaniach pieniężnych spotykamy się na co dzień. Jakkolwiek wiedza o nich – o ich istnieniu – jest powszechna, to wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy ze świadczeniem z jakim się styka. Jest to spowodowane tym, iż pod pojęciem odsetek kryje się tak wynagrodzenie za samą możliwość korzystania z pieniędzy wierzyciela (dalej: „odsetki kapitałowe”),...