S.K.A. – możliwości optymalizacji

Dnia 11 maja 2012 roku Minister Finansów wydał na korzyść akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza S.K.A. z tytułu udziału w jej zyskach. W świetle powyższej interpretacji przychód akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być rozliczony tak jak z działalności gospodarczej. Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie...