Dnia 11 maja 2012 roku Minister Finansów wydał na korzyść akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza S.K.A. z tytułu udziału w jej zyskach. W świetle powyższej interpretacji przychód akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być rozliczony tak jak z działalności gospodarczej.

Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy albo w dniu, który został określony jako dzień dywidendy. W interpretacji Minister Finansów odwołał się do uchwały NSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r., w której sąd również na korzyść podatników rozstrzygnął rozbieżność w interpretowaniu przepisów prawa pomiędzy organami podatkowymi, a podatnikami.

Interpretacja ogólna oraz uchwała NSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r. stwarzają ogromne szanse na podatkowe oszczędności. Po pierwsze – możliwość odroczenia zapłaty podatku, po drugie – możliwość żądania zwrotu nadpłaty podatku, po trzecie – możliwość wprowadzenia do S.K.A. spółki zagranicznej, po czwarte – możliwość przekształcenia S.K.A. przed wypłatą zysku.

Po wydaniu przez interpretacji ogólnej spółka komandytowo-akcyjna stała się jeszcze bardziej atrakcyjną, pod względem podatkowym, formą prowadzenia działalności gospodarczej.