Czy kupujący mieszkanie odpowiada za długi poprzedniego właściciela?

Osoby chcące nabyć spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego niejednokrotnie nie mają pewności, czy po zakupie takiego prawa będą odpowiadać za zobowiązania poprzedniego właściciela. Często zadawane jest wówczas pytanie, czy jeżeli okaże się, że taki właściciel zalegał wobec spółdzielni mieszkaniowej z zapłatą czynszu, opłat eksploatacyjnych lub innych należności, to czy takie zadłużenie „przejdzie” na nabywcę, czy też nie.

Upadłość deweloperska – próba krytycznej oceny

Niewiele aktów prawnych wzbudziło w ostatnim czasie tyle kontrowersji i komentarzy, co ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego(Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Ustawa ta, zwana potocznie deweloperską, weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 roku, nie sposób zatem obecnie przesądzić jak funkcjonować będą wprowadzone przez nią liczne nowe...