Sposoby „zatrudniania” członków zarządu w spółkach kapitałowych

Członka zarządu ze spółką wiąże przede wszystkim więź organizacyjno-prawna, która powstaje mocą aktu powołania. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201 §1 ksh). W spółce akcyjnej natomiast członka zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 368 §4 ksh). Niezależnie od...